සියලු ලක්වැසියෝ ධර්ම සංවේගයට පත්කරමින් අපවත්වී වදාළ අතිපුජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම අනුනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබද ආදාහන පුජෝත්සවය රාජ්‍ය ගෞරව මද්‍යයේ අද සන්දයාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්විණි.
ඇති පුජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම අනුනාහිමියනි
ඔබ වහන්සේට ලොව්තුරා උතුම් බුදුබව ලැබේවායි
බෞද්ධයා නාලිකාවේ අපි සද්සිතින් ප්‍රාර්ථනය කරන්නෙමු. . . . . . . . . .