අති පුජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි මහනාහිමියන්ගේ අනූපස් වෙනි ජන්ම දිනය යෙදෙන අද දිනයෙදී උතුම් ශාසනික මෙහෙවර උදෙසා නිරෝගී සම්පත්‍ය, චිරජීවනය ලැබේවායි…! පුජනිය දරණාගම කුසලධම්ම නාහිමිපාණන් ප්‍රමුඛ බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ අප ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.

Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv