ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයත් බෞද්ධයා මාද්‍ය ජාලයත් එක්ව සංවිධානය කරන 70 වන දරුදිරි සහන ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන මෙවර බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් දෙසැම්බර් 17 සහ 18 යන දෙදිනපුරා පැවැත්වේ.
වැඩි විස්තර 0114942607

Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv