තායිලන්ත ජනතාවගේ හදවතේ රජු වූ භුම්බෝල් අදුල්යාදේජ් රජතුමාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සදහා බෞද්ධයා මාද්‍ය ජාලයේ සභාපති හා ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති පුජනීය දරණාගම කුසලධම්ම නාහිමිපානන් වහන්සේ ඇතුළු බෞද්ධයා මාද්‍ය ජාලයේ දුත පිරිසක් පසුගියදා තායිලන්තයේ සංචාරයක නිරතවිය….

Live Stream – https://www.youtube.com/watch?v=JCym2kJ0jQ8
LIKE US – https://www.facebook.com/TheBuddhistTv
Web – http://www.thebuddhist.tv